Hướng dẫn điền tờ khai Nhập cảnh Hàn Quốc

Một thủ tục hết sức cần thiết để đi du lịch Hàn Quốc là Nhập cảnh. Dưới đây là thông tin về vấn đề Điền tờ khai nhập cảnh Hàn Quốc sẽ được Văn phòng ủy quyền bán vé Asiana Airlines chia sẻ cho những quý khách đang cần tìm hiểu về vấn đề này.

Tờ khai nhập cảnh Hàn Quốc lấy ở đâu ?

-Trên chuyến bay: Tiếp viên hãng hàng không sẽ cấp cho bạn 3 tờ khai như sau:

+ Tờ khai nhập cảnh (Arrival card)

+ Tờ khai Hải Quan (Customs Declaration)

+ Tờ khai kiểm dịch y tế (Health Questionnaire)

-Tại quầy nhập cảnh : Trong trường hợp không được phát trên máy bay bạn yên tâm vì tại quầy nhập cảnh sẽ có tờ khai cho bạn điền tại chỗ.

Tham khảo thêm : Tiến trình nhập cảnh Hàn Quốc

Hướng dẫn điền tờ khai Nhập cảnh Hàn Quốc


1. Bỏ trống

2. Family Name: Điền Họ

3. Given Name: Điền Tên lót + Tên

4. Giới tính: Male – Nam, Female – Nữ

5. Quốc tịch: Vietnamese ( Nếu là người Việt)

6. Date of birth: Điền Ngày tháng năm sinh nhưng viết theo thứ tự : Năm/Tháng/Ngày. VD: Sinh ngày 30/04/1994 sẽ ghi là 1994/04/30

7. Passport: Điền Số hộ chiếu

8. Home Address: Điền Địa chỉ thường trú ở Việt Nam

9. Occupation: Điền Nghề nghiệp

10. Address in Korea: Điền Địa chỉ bạn ở lại tại Hàn Quốc. Ghi theo khách sạn bạn đặt phòng

11. Purpose of Visit: Điền Mục đích nhập cảnh của bạn

12. Flight No: Số hiệu chuyến bay của bạn

13. Port of Boarding: Điền nơi bạn lên máy bay

14. Signature: Kí tên.

Xem thêm thông tin 

Bảng giá Vé máy bay đi Hàn Quốc Năm 2020 Xem ngay
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 1 Tại đây
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 2 Tại đây
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 3 Tại đây
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 4 Tại đây
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 5 Tại đây
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 6 Tại đây
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 7 Tại đây
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 8 Tại đây
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 9 Tại đây
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 10 Tại đây
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 11 Tại đây
Vé máy bay đi Hàn Quốc tháng 12 Tại đây

Hướng dẫn điền Tờ khai Hải Quan Hàn Quốc

1.Name: Điền Họ tên ( Không dấu)

2. Date of birth: Điền Ngày tháng năm sinh ( Theo định dạng Năm/Tháng/Ngày)

3. Passport No: Điền Số hộ chiếu

4. Occupation: Điền Nghề nghiệp

5. Length of Stay: Thời gian lưu trú tại Hàn Quốc

6. Purpose of visit: Mục đích nhập cảnh (chọn mục)

7. Flight No: Số hiệu chuyến bay

8. Countries visited on this trip prior to entry to Korea: Số nước đã từng tham quan trong chuyến đi này trước khi đến Hàn Quốc (điền số lượng, kể tên)

9. Address in Korea: Địa chỉ tại Hàn Quốc

10. Phone number: Điện thoại liên lạc lại Hàn Quốc

11. Traveler’s signature: Ký tên

Hướng dẫn điền tờ khai Y Tế

1. Arrival date: Ngày nhập cảnh

2. Flight No: Số hiệu chuyến bay

3. Seat No: Số ghế trên máy bay

4. Name : Họ và tên

5. Passport No: Số hộ chiếu

6. Nationality: Quốc tịch

7. Age: Tuổi

8. Male: Nam (điền chữ M)

9. Female: Nữ (điền chữ F)

10. Contact address in Korea: Địa chỉ liên lạc tại Hàn Quốc

11. Tel: Số điện thoại

12. Please list the countries where you have stayed during the past 10 days before arrival: Liệt kê những nước mà bạn đã ở trong vòng 10 ngày trước ngày nhập cảnh.

Trên đây là một vài thông tin về hướng dẫn điền tờ khai nhập cảnh Hàn Quốc 2019. Liên hệ Đặt vé máy bay đi Hàn Quốc qua Hotline Văn phòng Asiana Airlines ủy quyền bán vé tại TP HCM: (028) 38 33 37 37. Địa chỉ: 589C Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP HCM.